Privatni smještaj arrow Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja turističke agencije

PONUDA

Turistička agencija Fanika turist sa sjedištem u Zagrebačkoj bb, Krk, bavi se posredovanjem i izvršavanjem rezervacija u ime vlasnika i za njegov račun, te tako gostu osigurava smještaj.

REZERVACIJE I PLAĆANJE

Upiti za rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim općim uvjetima. Na taj način sve navedeno postaje pravna obveza za gosta i za agenciju. Rezervaciju je moguće izvršiti isključivo uplatom akontacije u protuvrijednosti 100 eura, dok se ostatak iznosa uplaćuje u agenciji na dan dolaska.

CIJENA USLUGE

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je navedeno u rezervaciji. Dnevni najam, posteljina, ručnici, opremljena kuhinja s potrebnim posuđem i priborom, utrošak vode, struje i plina. Posebne usluge nisu uključene u cijenu te ih treba platiti posebno (klima, grijanje, kućni ljubimci naplaćuju se 5 eura po danu). Cijene smještaja su odobrene od vlasnika smještajne jedinice koji ima pravo na izmjene istih. Za boravak kraći od 4 dana cijena se uvećava za 30%. U slučaju promjene cijena određene smještajne jedinice nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije, agencija se obvezuje odmah obavijestiti gosta o tome te mu poslati novi obračun. Gostima koji su uplatili akontaciju agencija jamči da će im preostali iznos biti obračunat po osnovi prijašnje kalkulacije po kojoj je gost rezervirao smještajnu jedinicu.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije. Standardi smještaja u pojedinim mjestima su različiti i nisu usporedivi. Svaki gost treba biti primljen u čistu i urednu smještajnu jedinicu. Za goste koji ostaju duže od jednog tjedna biti će dostupna dodatna posteljina i ručnici. Gosti u smještajnu jedinicu dolaze poslije 14 sati, a na dan odlaska napuštaju istu do 10 sati. Predaja ključa smještajne jedinice obavlja se u samom objektu od strane vlasnika ili predstavnika agencije.

PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija ima pravo promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ako prije ili za vrijeme boravka nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći ili otkloniti. Agencija tada uz pomoć vlasnika gostu nudi zamjenski smještaj, ali sve isključivo uz odobrenje i suglasnost gosta. Ponuđeni smještaj treba biti iste vrste ili više kategorije po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju.

6.) PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

Ukoliko gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, treba to učiniti pismenim putem. U slučaju fiksno potvrđene rezervacije privatnog smještaja datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova:

-do 30 dana prije početka korištenja usluge vraća se cjelokupan iznos;

-od 29 do 20 dana prije početka korištenja usluge vraća se 50% iznosa;

-od 19 do 0 dana prije početka korištenja usluge zadržavamo cjelokupni uplaćeni iznos.

Ukoliko gost u rezervirani smještaj ne dođe do ponoći na dan početka usluge, a nije unaprijed javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom pa se troškovi obračunavaju prema gore navedenom.

OBVEZE AGENCIJE I VLASNIKA

Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga, a također i o izboru vlasnika, te o pravima i interesima gosta sukladno običajima u turizmu.

Vlasnik je dužan osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge, te stoga odgovara gostu zbog možebitnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga.

Agencija i vlasnik isključuju svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

OBVEZE GOSTA

Gost je obvezan:

-posjedovati pravovaljane putne isprave,

-poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske,

-pridržavati se kućnog reda u smještajnoj jedinici i surađivati s vlasnikom ili agencijom u dobroj namjeri,

-vlasniku u cijelosti nadoknaditi svaku načinjenu štetu u smještajnoj jedinici.

Gost će snositi odgovornosti troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Gost ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene usluge koje je platio. Pri zahtjevu gost mora priložiti pismeni prigovor.

Postupak u vezi s prigovorom:

-ukoliko gost na samom odredištu nije zadovoljan stanjem smještajne jedinice, treba odmah po dolasku izvijestiti agenciju, odnosno reklamacije odmah iznijeti vlasniku.

Gost je obvezan surađivati s predstavnikom agencije i vlasnikom u dobroj namjeri da bi se uzroci nezadovoljstva uklonili. Ako je prigovor opravdan te pružena usluga vlasnika nije zadovoljavajuća, agencija će napraviti sve da gost dobije prihvatljivo rješenje koje odgovara usluzi uplaćenoj vlasniku. Agencija ili vlasnik ne smiju gostu kao zamjenski smještaj ponuditi uslugu manje vrijednosti.

-ako gost samoinicijativno napusti smještajnu jedinicu i pronađe drugi smještaj, te tako agenciji ne pruži priliku da riješi problem, onda gost nema pravo tražiti povrat novca niti uputiti tužbu za nadoknadu štete.

-najkasnije u roku od 8 dana poslije povratka s puta gost mora agenciji predati pisani prigovor (te priložiti izvješće o situaciji potpisano od strane vlasnika i eventualne račune o prouzrokovanim troškovima).

Agencija se obvezuje riješiti prigovor u roku od 14 dana od dana primitka prigovora.

Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije dok agencija ne donese odluku. Ovime se isključuje pravo gosta na naknadu neizravne štete.

Nije li gost na mjestu događaja reklamirao neadekvatnu uslugu, odnosno ako je podnio pisani prigovor nakon isteka 8 dana poslije povratka s puta, agencija takav prigovor neće uvažiti.

NADLEŽNOST SUDA

Nije li gost zadovoljan kako je agencija riješila njegov prigovor, ima pravo na pokretanje sudskog postupka. U tom slučaju biti će nadležan Trgovački sud u Rijeci.

NAPOMENA:

Ne prihvaćamo reklamacije za ponude u zadnji čas kao ni za smještaj na sniženju!

Destinacije

PHP Greška [Warning]

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/fanikatu/public_html/administrator/components/com_reservations/includes/reservations.class.php' (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php56/root/usr/share/pear') in /home/fanikatu/public_html/modules/mod_destinations_menu.php on line 329